Tens dubtes?

Aquí te les resolem totes

El canvi de comercialitzadora té algun cost?

En absolut. El canvi de comercialitzadora no té ningun cost. Encara que hi ha la possibilitat que la teva anterior comercialitzadora apliqui penalitzacions per l'incompliment del termini de contractació, pel que et convé consultar si existeix penalització.


És important que no confonguis donar-te d'alta amb canviar de comercialitzadora. Les altes són per quan no hi ha subministrament.

Pots trobar més informació en l'apartat d'altes. 

Durant el canvi em quedaré sense electricitat?

En absolut. En cap moment ni en cap circumstància et quedaràs sense subministrament a causa del canvi de comercialitzadora.

És necessari realitzar algun canvi en la meva instal·lació per canviar-me de comercialitzadora?

No necessites realitzar cap canvi ni en el teu comptador de la llum ni en la teva instal·lació. El canvi és de tipus administratiu així que tècnicament tot segueix igual.

Tindria possibilitat de tornar a la meva anterior companyia en cas de canviar d'idea?

Per descomptat, ets lliure de marxar, ja que no hi ha cap compromís de permanència. Si una vegada realitzat el canvi no estàs conforme amb els nostres serveis, et facilitarem tot el que és possible per realitzar el tràmit de tornada.

Cal canviar necessàriament de compañia elèctrica?

El pas al mercat liberalitzat significa necessàriament un canvi de companyia, però es pot contractar amb una empresa comercializadora del mateix grup que la teva actual companyia distribuïdora.

Hauré de seguir pagant algun rebut a la meva companyia anterior?

No. Des de la data que el subministrament està amb nosaltres, la teva anterior companyia no hauria de cobrar-te cap rebut amb data posterior a aquesta. Si bé és cert que, encara que el cobrament sigui posterior a la data de canvi, pot pertànyer a un període de facturació anterior.

Quina diferència hi ha entre una comercialitzadora i una distribuïdora?

Per saber com funciona el sector elèctric començarem des del principi. Les productores són les encarregades de produir l'energia. Existeixen diferents plantes de producció com:

 • Centrals tèrmiques convencionals
 • Centrals nuclears
 • Energies alternatives com els parcs eòlics.

- Els transportistes són els encarregats del transport de l'energia d'alta tensió, en el nostre país és la Xarxa Elèctrica d'Espanya (REE).

- Les distribuïdores estan regulades per l'Estat, i són les responsables del manteniment i les diferents zones del país.

Per últim, entrem les comercialitzadores com Lumisa, que som les encarregades de comprar l'energia i facturar-la als seus consumidors, utilitzant les xarxes de distribució.

 

Canviar de potència té un cost?

Sí. La distribuïdora és la que s'encarrega del cobrament, i nosaltres la comercializadora ho gestionem. Si demanes un canvi de potència et sortiran els costos detallats d'aquesta en la següent factura que generis després d'haver-ho demanat.
 

Com fer el canvi de comercializadora?

El canvi de comercialitzadora de llum és una gestió ràpida i totalment gratuïta. Aquesta es duu a terme quan volem anar-nos a una altra companyia ja que ofereixen millors preus o millors serveis. A més, en cap moment no et quedaràs sense llum durant la gestió del canvi. 

Si t'has decidit a contractar amb Lumisa, t'explicarem breument els passos a seguir. Si contractes a través de l'Atenció al Client telefònic o pàgina web ha de seguir el següent procediment.

1. Per realitzar el canvi a Lumisa, has de facilitar la següent documentació via correu electrònic o fax en atcliente@lumisa.es o 931 815 993 o Whatsapp 633 33 38 39. 

 • En cas de societat, CIF de la societat.
 • DNI del titular o de l'administrador.
 • Última factura d'electricitat.
 • Fotocòpia del nº de compte bancari.

2. Una vegada rebem la documentació, procedirem a manar el contracte a l'adreça d'enviament.

3. Ha de guardar-se una còpia i reexpedir mitjançant correu postal franquejat.

4. Una vegada rebem el contracte, procedirem a realitzar el canvi. El canvi pot trigar entre 15 o 20 dies depenent de la distribuïdora.

5. Li arribarà una última factura liquidatoria de l'anterior comercialitzadora.

6. La primera factura de Lumisa tancarà el cicle de facturació. A partir de la segona factura començarà el cicle natural de la facturació.

Així que no has de preocupar-te de res ja que nosaltres gestionarem els tràmits de forma ràpida i eficaç.

Què és una gestió d'escomesa?

La gestió d'escomesa és una instal·lació que uneix la xarxa de distribució amb un nou subministrament. La sol·licitud pot realitzar-se mitjançant la Distribuïdora de la teva zona, o en canvi, des de Lumisa podem tramitar-la. 


Si desitges informar-te sobre ella, No dubtis a visitar el nostre article sobre els passos a seguir i el cost d'aquesta!

Qui és el responsable de l'alta dels nous subministraments? 

La distribuïdora és la responsable de donar subministrament a un punt sense servei, és a dir, és l'encarregat de revisar tota la documentació tècnica emesa per l'empresa instal·ladora, assegurar de la seguretat del punt de subministrament i de col·locar el ICP i/o el comptador pertinent.

També són els que reben el cost que has de pagar per a l'accés a la xarxa. Aquest cost està regulat per l'Estat.

Vegeu apartat cost.

Quin cost te l'alta d'un punt de subministrament?

Donar d'alta un subministrament elèctric o reactivar un que porta sense usar-se més de 3 anys té un cost regulat al Reial decret 1995/2000 d'1 de desembre que et cobrarà la distribuïdora a través de Lumisa:

 • Drets d'accés: es paga en contractar un nou subministrament o per pujar la potència d'un subministrament ja existent amb un import de 19,70 € per cada kW.
 • Drets d'extensió: es paga en utilitzar la infraestructura de la companyia distribuïdora en el cas de nous subministraments, en pujar la potència contractada o si el punt de subministrament porta sense utilitzar-se més de 3 anys amb un import de 17,37 € per cada kW.
 • Drets d'enganx: es paga al moment en el qual la instal·lació elèctrica es connecta a la xarxa de subministrament amb un import de 9,04 €. 
 • Drets de verificació: es paga en dur a terme la revisió de la instal·lació amb un import de 8,01 €.
 • Dipòsit de garantia: segons l'establert en l'article 79 del Reial decret 1955/2000, és la quantitat a lliurar al moment de la contractació, per un import igual a la facturació teòrica mensual corresponent a cinquanta hores d'utilització de la potència contractada.

És necessari aportar documentació tècnica per a la realització de l'Alta?

Per donar d'alta a nous subministraments, és necessari aportar documentació tècnica. En aquest cas pot ser un CIE (Certificat d'Instal·lació elèctrica) o un BRIE (Butlletí de Reconeixement) emès per l'empresa instal·ladora.

També, el CIE pot ser substituït pel BRIE quan és tracta d'un alta de segona ocupació i la instal·lació compleix amb els següents requisits:

 • Potència inferior o igual a 20 kW.
 • Sense canvi d'activitat.
 • No és pública concurrència.
 • La baixa del contracte anterior va ser fa menys d'un any.

 

 

Qui pot emetre'm la documentació tècnica?

Una empresa instal·ladora o un instal·lador autoritzat poden emetre't la documentació tècnica que certifica que la instal·lació és correcta per a l'alta del subministrament.

Quant triga donar-se d'alta? 

Quan tinguem tota la documentació requerida, la distribuïdora triga màxim 5 dies hàbils a activar un punt de subministrament de baixa tensió.

Quina diferència hi ha entre donar d'alta un subministrament i fer un canvi de comercializadora?

Quan parlem de donar d'alta ens referim a subministrar un punt on prèviament no hi havia llum. En aquest cas, cal tramitar l'expedient d'escomesa directament amb la distribuïdora de la teva zona per obtenir el CUPS.

En canvi, quan parlem d'un canvi de comercializadora, és quan ja tenim llum i està contractada amb una companyia, però volem anar-nos a una altra perquè ens ofereixen uns millors serveis o uns preus més competents, o perquè fem un canvi de titular i preferim una comercializadora diferent.

En https://www.lumisa.es/post/11/es/diferencia-entre-una-comercializadora-y-una-distribuidora t'ho expliquem amb més detall.

Què és el comptador de telegestió? 

La telegestió és un lector intel·ligent del consum elèctric que pot ser substituït pels comptadors elèctrics tradicionals. Els seus avantatges entre altres, són que pot realitzar la lectura del consum a distància, fa lectures reals, té major rapidesa en les incidències.

El Reial decret 1110/20017, Ordre ITC 3860/2007 i IET 290/2012 el qual obliga a les compañiasdistribuïdores a substituir els actuals comptadors, amb potència inferior o igual a 15 kW pels comptadors amb capacitat de telegestión abans del 2018.

 

 Com puc llegir la lectura del meu comptador? 

Per a llegir el teu comptador harás de seguir uns passos:

1. Serà necessari identificar el teu comptador. Per a això, has de trobar el nombre de comptador que apareix en les teves factures.

2. Has d'identificar la tarifa d'accés per saber quants períodes de lectura has de llegir:

 • 2.0A – un període
 • 2.1A – un període
 • 2.0DHA – dos períodes
 • 2.1DHA – dos períodes
 • 3.0A – tres períodes

Com puc aportar la lectura del meu comptador? 

Després de llegir la lectura del teu comptador, pots trucar-nos al 900 811 473 o escriure'ns a atcliente@lumisa.es per aportar-nos la lectura. Necessitarem identificar el teu punt de subministrament, així que també és necessari que ens indiquis el nombre CUPS, Codi universal del punt de subministrament.

Quin és el cost del lloguer de comptadors?

El cost del lloguer d'equip està fixat pel Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital i el trobem regulat per l'Ordre IET/1491/2013, d'1 d'agost, per la qual es revisen els peatges d'accés d'energia elèctrica per a la seva aplicació.

Per tant, la comercializadora realitzarà el cobrament del lloguer d'equip, encara que realment es tracta d'un pagament que s'abona a la distribuïdora ja que és la responsable del funcionament i manteniment del mateix.

Aquests preus dependran no només del preu de l'equip sinó a més dels costos associats a la seva instal·lació i manteniment. Per això, el cost mitjà pel lloguer dels comptadors de llum domèstics és de 0,81 € per als comptadors monofásicos amb discriminació horària i amb possibilitat de telegestió. I d’1,36 € per als comptadors trifàsics amb discriminació horària i amb possibilitat de telegestión.

Quins beneficis tinc activant la zona de client?

Des de la zona de client pots revisar totes les teves factures en format PDF i descarregar-les. També tens un apartat de gestions on podràs fer canvis de titular, de potència i reclamacions.

És totalment gratuït, només has de donar-te d'alta en aquest enllaç https://www.lumisa.es/clientes/ca.

Com puc consultar algun dubte sobre la meva factura? 

Si té dubtes sobre la seva factura té varies opcions: 

A través de la zona de client.

A través del nostre atenció al client 900 811 473 que apareix en qualsevol de les nostres factures i és gratuït. Així com pel Whatsapp 633 33 38 39. 

O també a través de correu electrònic atcliente@lumisa.es.

On puc trobar l'horari de cada tarifa elèctrica? 

Com estableix l'Ordre ITC/3801/2008 de 26 de desembre, l'horari està regulat de la següent forma: 

Tarifes sense discriminació horària: el mateix preu durant tot el dia.
- Tarifes amb discriminació horària: diferent preu segons franja horària. Hi ha tres horaris segons l'hora del dia: 

 • Punta: És el període horari amb el preu més alt ja que és el més sol·licitat. 
 • Valle: El període amb el preu més baix. 
 • Pla: El període horari amb un preu intermedi.

La discriminació horària també varia lleugerament segons l'època de l'any i la potència de la tarifa.

- Tarifes 2.0 DHA (menys de 10 kW) i en 2.1 DHA(entre 10 kW i 15 kW) :

 • A l'estiu: Valle (23h-13h) Punta (13h-23h).
 • A l'hivern: Valle (22h-13h) Punta (13h-22h).

- En 3.0 A (a partir de 15 kW):

 • A l'estiu: Valle (23h-9h), Punta (12h-15h), Pla (9h-12h/15h-23h).
 • A l'hivern: Valle (1h-9h), Punta (18h-22h), Pla (9h-18h/22h-1h).

A l' article "Quina és la potència més adequada per a mi?" ho expliquem detalladament. 

Per a què serveix el codi CUPS?

A part de ser alguna cosa així com la nostra empremta dactilar per identificar la instal·lació i on resideix el subministrament, és necessari per realitzar qualsevol gestió amb les comercialitzadores, distribuïdores, administració pública, etc.

Què és el codi CUPS?

És el Codi Universal del Punt de Subministrament. És un codi únic per a cada subministrament energètic (elèctric/gas) que ho identifica. Comença amb la seqüència ÉS seguidament de 20 dígits.

Què passa si no pago la meva factura de la llum en el termini establert?

En la major part dels casos l'abonament de la factura de la llum es sol realitzar per domiciliatzació bancària o ingrés en compte. En aquest supòsit, si l'abonament es realitzés amb retard, la comercialitzadora procedirà a la notificació del pagament de la mateixa mitjançant correu postal o correu electrònic en un termini de 7 dies laborables.

És per això que si no es realitzés el pagament d'aquesta factura en el termini nomenat, la comercialitzadora podria efectuar una comissió per gestió d'impagament. Es tracta d'una comissió per cada quota pactada que resulti impagada al seu venciment a satisfer al moment en què es generi la primera reclamació per escrit sol·licitant la seva regularització.

Com puc fer un canvi de titular?

Per poder fer un canvi de titular, tingues en compte que:

 • El canvi ho demana sempre el nou titular.
 • El nou titular es converteix en el responsable de les factures.
 • L'import de la primera es calcula per prorrateig.
 • No cobrem per canviar el titular, però en alguns casos pot ser que hagis de pagar a la teva companyia distribuïdora. 

La sol·licitud de canvi de titular es pot tramitar online d'una forma molt ràpida i senzilla a través de l'enllaç. Solament necessites tenir a mà una factura recent, el compte bancari i el DNI del nou titular.

Si vols que t'ho comentem amb més detall, a l'article del nostre blog "Realitzar un canvi de titular de la llum" amb el pas a pas a seguir.

Qui és Logalty?

Logalty és el tercer de confiança que intervé entre les parts d'una contractació o notificació online per garantir i custodiar de forma neutra i independent tots els processos generats en les transaccions electròniques realitzades.
A més per garantir la integritat del procés sense cap manipulació posterior, el contingut dels documents queda assegurat davant notari.

Puc fer gestions com canviar de titular o de comercializadora entre unes altres, per telèfon o per e-mail?

Sí. Nosaltres aconsellem que facis les gestions online, perquè és la manera més ràpida i pots adjuntar la documentació online directament, però si ho prefereixes pots fer-ho també a través del nostre número de telèfon  900 811 473 o el nostre e-mail atcliente@lumisa.es

A aquest enllaç tens tots els detalls del que necessitarem que ens aportis per realitzar-ho. 

Quan necessito canviar de potència?

Si mai et “salten els ploms” és probable que tinguis marge per baixar la potència; si, per contra, et salten sovint és que ja estàs al límit. En el cas que afegeixis nous electrodomèstics o augmentis l'ús, probablement hauràs de comunicar-te amb la teva companyia d'electricitat per valorar un augment de la potència.
 

Com puc saber que la potència contractada és inadequada?

La potència que necessitis vindrà determinada per diversos factors. Una forma molt intuïtiva de saber si la nostra potència és inadequada:

1. Encén tots els electrodomèstics de la teva casa alhora. Si no salten els ploms, voldrà dir que segurament tinguis una potència per sobre de la qual necessites i tens cert marge per disminuir-la.

2. Si en l'ús diari dels teus aparells elèctrics freqüentment salten els ploms de casa, és que la potència que estàs utilitzant se't queda curta, i tendiràs que ampliar-la per gaudir de més comoditat.

Consulta el nostre article "Quin és la potència més adequada per a mi?" que resoldrà els teus dubtes sobre aquest tema.

Com puc demanar un canvi de potència?

 

Si vols modificar la potència elèctrica, ens pots contactar via correu electrònic atcliente@lumisa.es sol·licitant un formulari de sol·licitud de canvi de potència. Una vegada estigui emplenat i signat, es procedirà a la reexpedició per a l'inici de la gestió. 

De la mateixa manera, tens l'opció de realitzar-ho de manera online, còmoda i ràpidament mitjançant aquest enllaç

Únicament serà necessari que tinguis a mà:

 • Adreça del titular del subministrament elèctric.
 • Dades personals de l'administrador.
 • Potencia contractada actual i nova.
 • CUPS, el qual apareix en qualsevol factura.

Quan s'activa la nova potència elèctrica?

El canvi de potència es realitza en un període de tràmit de 15 a 20 dies hàbils. Una vegada rebuda la petició de canvi de potència per part de la comercializadora, aquesta informarà degudament a la distribuïdora de la zona. La qual enviarà a un tècnic autoritzat encarregat de regular el ICP per establir la nova potència i comprovar el seu funcionament.

Quant costa canviar la potència contractada? 

 

Si es tracta d'una reducció de la potència hauràs d'abonar un petit cost de 9,04 € més IVA en raó als drets d'enganxi. 

En canvi, si es tracta d'un augment de potència contractada, la despesa serà major ja que s'hauran de pagar:

- Els drets d'accés amb un import de 19,70 €/kW més l'IVA.

- Els drets d'extensió amb un import de17,37 €/kW més l'IVA.

- Els drets d'enganxi amb un import de 9,04 € més l'IVA.

 

Si vols saber més sobre això aquí tens l'artícle "Baixar la potència per estalviar Si o no?".

Puc canviar la potència les vegades que vulgui?

No, la Distribuïdora només està obligada a tramitar un canvi de potència una vegada a l'any. Per això, si en menys d'un any es torna a sol•licitar aquest canvi es denegarà i hauran d'esperar el temps indicat per a realitzar una nova modificació.

Què puc fer si em quedo sense llum?

En aquest cas, et recomanem que verifiquis que no siguis l'únic punt de subministrament sense servei. Si hi ha més veïns sense servei, has de cridar al telèfon de la distribuïdora per comunicar la incidència, ja que en aquest cas l'avaria es troba a la xarxa externa.

Si ets l'únic afectat, vol dir que l'avaria es troba dins de les teves instal·lacions. En aquest cas, has de cridar a un electricista per a la reparació, ja que la distribuïdora no és el responsable de la incidència.

REE CODIGO NOMBRE DISTRIBUIDORA CUPS TELEFONO AVERIA
0021 IBERDROLA DISTRIBUCION ES0021-0P 900 171 171
0022 UNION FENOSA DISTRIBUCION ES0022-1P 900 333 999
0023 CIA SEVILLANA ELECTRICIDAD SA ES003110-0F 900 850 840
0024 FECSA (ENDESA) (800 500 500) ES003140-0F 800 760 706
  RECLAMACIÓN AVERÍAS   902 509 600
0026 HC ENERGIA ES0026-0F 900 907 001
0029 ELECT REUNIDAS ZARAGOZA SAU ES0029-0F 900 848 900
0113 ESTABANELL ENERGIA ES0113-0F 900 154 444
0189 ELECTRA DEL MAESTRAZGO ES0189-0F 964 173 275
0034 ELÉCTRICA DE CÁDIZ ES003411-0F 900 373 411
 

Per què s'obre un expedient en un punt de subministrament?

 

Es deu a una anomalia detectada en el comptador, és a dir, est deixa de registrar el consum de kW o part d'aquest. Amb la finalitat de dilucidar el que ocorre l'empresa obre l'expedient per a anar a comprovar l'equip de mesura i veure si és degut a una fallada tècnica o a un possible frau.

Què significa normalitzar el subministrament?

Una vegada tramitat l'expedient, en el cas d'haver trobat frau, caldrà pagar la multa corresponent i posteriorment normalitzar el subministrament conforme a la normativa legal vigent.

Normalment el comptador es paga com a lloguer de mesura mes a mes, si és d'aquesta manera, l'empresa distribuïdora haurà de procedir a la normalització per a posar-ho al dia.

En cas contrari, si es disposa d'un comptador propi el treball necessari per a això correrà per part de l'usuari, havent d'avisar a la distribuïdora una vegada finalitzat perquè aquesta ho comprovi.

Quan ja està tot en regla com restableixo el subministrament?
 

Has d'acudir a la teva comercialitzadora que t'informarà de com abonar l'import que correspon a la quantitat de kW que vas rebre en la primera carta. En abonar-ho, es procedirà a restablir el subministrament elèctric amb normalitat.

Què haig de fer si s'interromp el subministrament elèctric amb el nou comptador?

Si a causa del nou comptador i una vegada activat el control de potència "saltessin" els ploms, és pel fet que la potència demandada supera a la potència actualment contractada. I per tant el nou dispositiu interrompria de forma temporal el subministrament elèctric.

Amb la finalitat de restablir-ho de forma immediata hauràs de seguir una sèrie de passos:

1. Desconnecta algun dels electrodomèstics, ja que la potència contractada limita la quantitat d'electrodomèstics que podem connectar alhora.

2. Obre el quadre elèctric i comprova que tots els interruptors estiguin aixecats, inclòs el general.

3. Si algun està baixat, és possible que tinguis algun problema en la teva instal·lació. En aquest cas, et recomanem que el consultis amb un instal·lador autoritzat.

4. Baixa l'interruptor general i espera 3 segons. Després d'aquest temps, torna a pujar-lo.

5. En cas que el subministrament elèctric no es restableixi, esperi uns minuts i repeteixi els passos anteriors. El normal és que tornis a tenir subministrament elèctric. Si no és així pot tractar-se d'un tall programat o una avaria.

Si una vegada realitzats aquests senzills passos, continua perdent el subministrament elèctric amb freqüència, el més probable és que hagi d'augmentar la potència contractada contactant amb la seva comercialitzadora. O també pot deure's a una avaria en la seva instal·lació amb la qual cosa haurà de contactar amb un instal·lador autoritzat.

Com puc saber què tipus de tarifa tinc contractada ara?

Revisa una de les teves factures, i en la part superior et sortirà la tarifa d'accés i al costat t'informarà del tipus de tarifa que tens actualment contractada.

 • Tarifa 2.0
 • Tarifa 2.0DHA
 • Tarifa 2.1A
 • Tarifa 2.1DHA
 • Tarifa 3.0A
 • Tarifa 3.1DHA

Com puc saber quina és la tarifa més adequada per a mi? 

La tarifa més adequada per a tu, dependrà del tipus de subministrament, si és un habitatge el tipus d'habitatge, les persones que resideixin i el que gastin, un local petit, una empresa gran, entre d'altres.

Per saber més pots llegir aquest article "Quina és la potència més adequada per a mi?" .

Si tens algun dubte de quin contractar, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres i t'atendrem vía telèfon 900 811 473 o correu electrònic atcliente@lumisa.es
 

Quina diferència hi ha entre les tarifes amb discriminació horària o sense discriminació? 

Amb discriminació horària vol dir que varia el preu de la tarifa segons el que es consumeixi en diferents franges horàries. Sense discriminació, és un preu fix les 24 hores del dia.
 

¿Els preus de les tarifes poden canviar?

Lumisa no canviarà els preus de les tarifes durant un any a partir de l'entrada en vigor del contracte amb tu. Això sí, aquests preus a part del marge de comercialització de Lumisa, també contenen uns costos regulats per l'Estat. Si l'Estat, mitjançant la publicació d'un BOE decideix canviar o actualitzar aquests costos, aquests seran repercutits en els nostres preus.

Puc canviar de Tarifa?

Sí, és possible realitzar un canvi de Tarifa amb nosaltres.

Quant costa realitzar un canvi de Tarifa?

El cost del canvi de Tarifa és de 10 € de gestió per part de Lumisa, així com 9,04 € més IVA pertanyents al dret d'enganxament per part de la Distribuïdora.

Que és una comercialitzadora elèctrica? 

És l'encarregada de comprar l'energia elèctrica i facturar-la als seus consumidors. Utilitzem les xarxes de les distribuïdores. A Lumisa, formem part del mercat lliure, és a dir, que fixem les nostres pròpies tarifes, afegim descomptes i busquem sempre els preus més competents del mercat.

Si estic de lloguer, puc canviar de companyia?

Sí. Com inquilí tens dret a escollir la companyia elèctrica que prefereixis, de la mateixa manera que escollim la companyia telefònica, la televisió per cable, internet, etc.

Es pot contractar a tota Espanya?

Estem present en tota la península. De moment, per motius tècnics encara no arribem a les Illes Canàries, Balears, Ceuta i Melilla però tenim pensat oferir els nostres serveis en un futur.

Que oferim? 

El nostre objectiu principal, és oferir els preus més competents del mercat i ser l'alternativa de les grans empreses, sent més ràpids, més eficaços i més versàtils. Amb un tracte especial i proper amb el client, atenent a totes les seves necessitats.

Com em puc canviar a Lumisa de manera ràpida i senzilla?

Canviar-te a Lumisa ara és molt senzill i ràpid. A través de la secció "Contracta en 1 minut" hauràs de clicar i et dirigirà a un formulari que deus omplir amb totes les teves dades. Hauràs de tenir a mà:

1. Les dades de contacte: fotocòpia del DNI, número de telèfon, etc.
2. Una factura elèctrica del subministrament. En ella figura el nombre CUPS que necessitaràs.

Et demanarem que adjuntis aquests dos documents per a poder realitzar el teu contracte. Un cop enviat, rebràs un correu de confirmació de la teva direcció d'e-mail, on hauràs d'introduir el teu DNI, it'arribarà al telèfon mòbil un PIN que has d'introduir (a través de Logalty) i el contracte quedarà firmat. 
Si ho desitges, també es pot gestionar per telèfon o per e-mail.

Oferiu Tarifes competitives al Mercat Lliure?

En Lumisa oferim tarifes adequades per a tu, les quals són a un preu econòmic i amb unes condicions excepcionals.  Podràs trobar una sèrie de Tarifes segons les teves necessitats

Per conèixer detalladament les condicions i preus de cada Tarifa, fes clic aquí.

Puc tenir més d'un contracte de subministrament? 

És clar que si, pots tenir tants contractes de subministrament amb nosaltres com desitgis. Per exemple, si tens un domicili particular, un local de lloguer, una empresa... i vols contractar-los tots amb nosaltres, buscarem la tarifa que millor s'ajusti a cada cas, segons la necessitat.

Que és un punt de subministrament elèctric?

És el lloc físic on és connecta l'escomesa amb la xarxa elèctrica del distribuïdor. És a dir, el lloc on està el punt de subministrament, a casa teva, un local, una oficina...

Qui vindrà a llegir el meu comptador?

La distribuïdora de la teva zona serà l'encarregada d'anar a realitzar la lectura del teu comptador.

Què és un local de pública concurrència?
 

Consideracions sobre els LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA: (Segons apartat 1 de la instrucció ITC BT-28 del REBT-2002)
Locals d'espectacles i activitats recreatives: Cinemes, teatres, auditoris, estadis, pavellons esportives, places de toro, hipódroms, parcs d'atraccions i fires fixes, sales de festa, discoteques, sales de jocs d'atzar.
Locals de reunió, treball i usos sanitaris.

 • Qualsevol que sigui la seva ocupació: Temples, museus, sales de conferències i congressos, casinos, hotels, bars, cafeteries, restaurants o similars, zones comunes en agrupacions d'establiments comercials, aeroports, estacions de viatgers, estacionaments tancats i coberts per més de 5 vehicles, hospitals, ambulatoris, sanatoris, asils i guarderies.
 • Si la superfície útil és de més de 40m2: biblioteques, centres d'ensenyaments, consultoris mèdics, establiments comercials, oficines amb presència de públic, residències d'estudiants, gimnasos, sales d'exposicions, centres culturals, clubs socials i esportius.
 • Tots aquells locals no contemplats als apartats anteriors, quan tinguin una capacitat d'ocupació de més de 100 persones.

Tens més dubtes?

Contacta'ns

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis