Política de Preus

La present Política de Preus té per objecte posar a la disposició del Client les Tarifes online vàlides per als punts de subministrament amb tarifes d'accés 2.0TD I 3.0TD.

1. Preu del subministrament elèctric

Segons el que s'estableix en la Circular 3/2020 de 15 de gener de 2020, l'Ordre TED/371/2021 de 19 de abril, i la Resolució de la CNMC de 18 de març s'introdueixen les noves tarifes d'accés que seran aplicades a les noves contractacions a partir de l'1 de juny de 2021. Els clients actuals amb contracte anterior a l'1 de juny de 2021 se'ls aplicarà els preus fixos reflectits en les factures de llum que seran revisats i ajustats segons el mercat.

Els preus del terme d'energia i de potència ja tenen aplicat el descompte sobre els càrrecs elèctrics en compliment del Reial decret llei 17/2021, de 14 de setembre, de mesures urgents per a mitigar l'impacte de l'escalada de preus del gas natural en els mercats minoristes de gas i electricitat. L'entrada en vigor del Reial decret llei es produirà el dia 16 de setembre de 2021 i tindrà efectes fins al 31 de desembre de 2021. Per a més informació pots consultar-ho aquí.

A aquests preus els seran afegits els impostos indirectes, l'Impost Elèctric, l'energia reactiva i la resta de conceptes de facturació que s'indiquen. Tarifes vàlides per a contractacions a partir del 01/06/2021.

Les variacions que es donin en els components regulats que li són aplicable, així com nous que puguin aparèixer, es traslladaran al client, tant a l'alça com a la baixa. Els preus es podran actualitzar, cada 1 de gener, amb el valor de l'IPC real (Últim Índex de Preus al Consum interanual general nacional publicat oficialment en el moment de l'actualització). Es repercutiran a cada moment les variacions a la baixa o a l'alça en les tarifes i peatges d'accés, cànons i en els valors regulats que puguin ser aprovats per l'Administració per a la seva aplicació durant el contracte, prenent com a base el Reial decret 1164/2001 i l'Ordre IET/2735/2015.

2. Preu del lloguer del comptador

El preu mensual del lloguer del comptador d'electricitat serà el fixat a cada moment pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme per a la Tarifa d'accés corresponent i que coure l'Empresa Distribuïdora, al qual se li incorporarà l'I.V. A. i serà indicat en les factures emeses per LUMISA.

3. Durada del contracte

La durada del contracte actual és de 12 mesos des de la data d'inici del subministrament. El contracte es podrà prorrogar per anualitats successives d'acord amb les Condicions Generals.

Descobreix les nostres promocions! Amb el codi d'invitació pot aconseguir 100kWh per a vostè i el seu amic en la seva pròxima factura. Per a més informació consulti les Condicions Particulars de la Promoció.


1 IPC: És el valor acumulat real, del període de novembre a novembre anterior a l'aplicació de la variació, de l'Índex de Preus al Consum, general, publicat per l'institut Nacional d'Estadística.
2 Un mes abans de la renovació del contracte per a aquestes promocions, s'informarà de les noves condicions de preu per a la següent facturació. Totes les promocions són exclusives per a contractació online amb Companyia Lumisa Energies S.L. Per a beneficiar-te d'aquestes promocions és imprescindible introduir el Codi promocional en el formulari online de contractació. Per a la resta de condicions, així com en relació a la protecció de dades es refereix, han de considerar-se íntegrament les desenvolupades en la nostra pàgina web.

×

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.


O si ho prefereixes, telefona'ns al nostre telefono d'atenció al client totalment gratuït