Noves ajudes per a l'Autoconsum Next Generation

Blog

Noves ajudes per a l'Autoconsum Next Generation

Noves ajudes per a l'Autoconsum Next Generation


Llum Autoconsum Estalvi Energies renovables 1


El 29 de juny, el Govern d'Espanya va aprovar una sèrie d'ajudes per a la instal·lació de plaques solars a través del Reial decret 477/2021, que vénen a promoure l'autoconsum fotovoltaic i l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable.

Les ajudes es reparteixen en sis programes d'incentius de la següent manera:

 • 900 milions per a l'Autoconsum.
 • 220 milions per a l'Emmagatzematge darrere del comptador.
 • 200 milions per a la Climatització i l'aigua calenta amb renovables.

Programes d'incentius

Programa 1: Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge.

Programa 2: Realització d'instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable en altres sectors productius de l'economia, amb o sense emmagatzematge.

Programa 3: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum amb fonts d'energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius.

Programa 4: Autoconsum renovable en el sector residencial, les administracions públiques (d'ara endavant, AAPP) i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge.

Programa 5: Incorporació d'emmagatzematge en instal·lacions d'autoconsum renovable existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.

Programa 6: Instal·lacions renovables tèrmiques en el sector residencial.

Quin és el termini de presentació?

El termini per a presentar les sol·licituds és a partir del 20 de setembre de 2021 fins al 31 de desembre de 2023. Les instal·lacions hauran de ser justificades durant els pròxims 18 mesos des de la concessió de la subvenció.

No obstant això, les ajudes seran atorgades en l'ordre de presentació fins que s'esgotin, per això com més aviat millor s'instal·lin més possibilitats tindran per a obtenir-la.

Quina documentació haig de presentar?

 • Còpia del NIF/NIE del sol·licitant o representant.
 • Declaració responsable signada pel sol·licitant o pel seu representant, on consti detallat que el sol·licitant o sol·licitants de l'actuació no ha rebut una altra subvenció o ajuda.
 • La sol·licitud d'ajuda, signada pel sol·licitant o representant, haurà de contenir la següent informació:
  • Programa d'incentius al qual es presenta l'actuació:
  • Tipologia de l'actuació
  • Descripció de l'actuació subvencionable.
  • Cost total del projecte
  • Costos elegibles incloent el desglossament de partides
  • Quantia màxima de l'ajuda sol·licitada conforme a l'annex III
 • Pressupost de l'empresa o empreses que realitzaran l'execució de les actuacions, prou desglossat, de data posterior a la publicació del BOE.
 • Quan el pressupost superi els 40.000€, haurà d'acreditar que ha sol·licitat, almenys, tres ofertes de diferents proveïdors, i aportar una memòria que justifiqui raonablement l'elecció del proveïdor quan la mateixa no hagi recaigut en l'oferta econòmica més avantatjosa.
 • Sempre que se superin els 100kW:
  • Pla estratègic on s'indiqui l'origen o lloc de fabricació dels components. Compleix amb el mediambiental.
  • Justificació del compliment pel projecte de no causar mal mediambiental
  • Memòria amb la quantitat de residu generat, no pot passar del 70% dels residus de construcció.
 • Declaració responsable del promotor del projecte sobre la no afecció mediambiental, no aplica si són fotovoltaiques en coberta. Quan no hi hagi prèvia autorització administrativa, ni declaració responsable o comunicació prèvia a cap administració i que no es trobi en l'obligació d'avaluació mediambiental.

En Lumisa t'ajudem a presentar la teva sol·licitud i tramitar la subvenció Next Generation EU. Consulta amb els nostres assessors a través del nostre telèfon d'atenció al client 900 843 100 o si el prefereixes escriu-nos un correu a atcliente@lumisa.es i t'informarem dels passos a seguir.

Fonts:

 • Generació conscient
 • Factor energia
 • Puigcercos

 • Compartir

Continua llegint

Per què contractar una tarifa indexada?
Anterior

Per què contractar una tarifa indexada?

Per què instal·lar un punt de recàrrega?
Següent

Per què instal·lar un punt de recàrrega?

×

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.


O si ho prefereixes, telefona'ns al nostre telefono d'atenció al client totalment gratuït