Com funciona el mercat elèctric a Espanya.

Com funciona el mercat elèctric a Espanya.

Per Lumisa és molt important la transparència i transmetre el coneixement a l'abast de tots. Si estem ben informats, som més lliures i més capaços de decidir amb criteri per nosaltres mateixos. És a dir, ens tornem més autònoms i és més difícil que ens enganyin, per tant, prendrem decisions amb més seguretat. Sabem que gran part de la població desconeix com funciona el sector elèctric, és per això que avui t'ho volem explicar al detall. T'explicarem cada part del procés. El mercat elèctric està format pels productors, la xarxa de transportistes, les distribuïdores i les comercialitzadores.

L'origen de tot: la producció elèctrica.

L'electricitat és un fenomen natural. Per ser utilitzada, primer ha de passar per un llarg recorregut per ser transformada. Els productors són els que s'encarreguen de generar aquesta energia elèctrica. Transformant les matèries primeres en electricitat.

Per a això, es necessiten centrals de producció i existeixen diversos tipus segons la seva font energètica.

Les principals centrals elèctriques d'Espanya són les tèrmiques, nuclears, i les atmosfèriques i solars fotovoltaicas, que produeixen energia elèctrica a través de diferents matèries.

Les energies que més utilitzen actualment són les nuclears i les de combustibles fòssils.

Com funcionen les centrals nuclears?

Utilitzen l'aigua que s'escalfa a alta pressió mitjançant la calor alliberada de la fissió nuclear, que impulsa el moviment d'una turbina que, en girar, alimenta al generador elèctric al qual està connectat.

Aquest tipus de centrals, produeixen residus radioactius que s'han de guardar durant els 10.000 anys que dura la seva radioactivitat.

En 1986 la central nuclear de Txernòbil va sofrir la catàstrofe atòmica més grossa de la història. Actualment, el quart reactor està cobert per un sarcòfag de formigó enorme, i estarà protegida uns 100 anys més, en els quals haurà de tornar a ser revisat i reconstruït.

I les centrals tèrmiques?

  • Combustibles fòssils.

El procés és el mateix. La calor que es genera té com a conseqüència l'escalfament de l'aigua a alta pressió, que impulsa a la turbina que està connectada a un generador per obtenir electricitat. La diferència és que s'empra la crema de combustibles fòssils com el carbó, el petroli i el gas, per generar electricitat a partir de la seva combustió.

El problema que tenen, és que generen emissions de CO₂ i gasos contaminants perjudicials per a la salut i per al planeta.

Per això cada vegada hi ha més alternatives i altres tipus d'energies renovables.

Centrals tèrmiques renovables.

Existeixen centrals tèrmiques renovables, com, per exemple, les de biomassa, solar termoelèctrica, entre altres. És a dir, que aprofiten recursos naturals que no degraden el medi ambient per generar energia.

  • Biomassa.

Existeixen un altre tipus de centrals tèrmiques com per exemple les de biomassa, que estan dissenyades per generar energia a partir de recursos biològics, utilitzant fonts renovables per a la producció d'energia.

  • Solar termoelèctrica.

Utilitzen l'energia dels rajos solars per generar calor també són renovables.

Actualment, les energies renovables utilitzen combustibles autòctons, gratuïts i inesgotables per a la generació d'energia sense produir efectes negatius al planeta.

Hi ha més centrals d'energies renovables?

  • Centrals atmosfèriques.

S'utilitzen energies alternatives i netes. Com, per exemple, les centrals eòliques que utilitzen el vent a través del moviment de molins grans.

  • Centrals fotovoltaiques.

Utilitzen plaques fotovoltaiques que funcionen amb l'energia solar. Els panells fotovoltaics generen un tipus de corrent continu que no està preparada per incorporar-se a la xarxa de transport. És per això, que una vegada adquirida, ha de passar per un procés de transformació per convertir el corrent continu en corrent altern i poder-la subministrar a la xarxa elèctrica.

 

Primera parada: la xarxa de transport.

La Xarxa Elèctrica Espanyola (REE) és la que s'encarrega de transportar l'energia quan es genera, a través de les línies d'alta tensió. També és l'operador del sistema elèctric, és a dir, el que assegura la continuïtat del subministrament, produint l'electricitat equilibrada a la demanda, ja que no és possible emmagatzemar-la.

Una vegada s'ha generat l'energia i està llesta, es transportarà des de les plantes de producció, fins als nuclis de consum repartits per tot el país.

Segona parada: les xarxes de distribució.

Les distribuïdores d'electricitat són les encarregades de repartir l'electricitat des de la xarxa de transport fins a cada punt de subministrament (la teva casa, supermercat, centre comercial, oficines, etc.).

Són les que s'ocupen de mantenir el subministrament en bon estat reparant avaries i realitzant les lectures de comptador. Es troben distribuïdes segons les zones que abastin, per aquest motiu no pots decidir quin és la teva distribuïdora, sinó que ve assignada amb el punt de subministrament.

El teu contacte més proper: Les comercialitzadores elèctriques com Lumisa.

Finalment, ens trobem amb el punt més proper que tracta directament amb el consumidor, les companyies elèctriques. Les més conegudes, són les de sempre, Gas Natural, Iberdrola, Endesa i Viesgo.

Des de l'alliberament del mercat en 1997, les comercialitzadores compren l'energia al mercat majorista i després la venen. Són les que actuen com a intermediàries. Quan el mercat energètic es va liberalitzar van entrar empreses alternatives a les habituals que van ajudar a expandir-ho. Gràcies a això, les comercialitzadores van començar a fixar les seves pròpies tarifes, afegint descomptes i horaris adaptats als seus consumidors, fent-les més competents.

Hi ha moltes persones que prefereixen "mal conegut, que bé per conèixer" però la veritat és que, ja no és necessari romandre en les companyies de sempre, que s'han quedat obsoletes i no ofereixen tants avantatges com altres més noves, que han sabut renovar-se i adaptar-se a les necessitats i demandes del consumidor actual.

En Lumisa, cada dia realitzem comparatives de factures amb total transparència, explicant tots els conceptes que apareixeran en elles, de manera fàcil i senzilla. No t'expliquem solament la potència i la tarifa a contractar, sinó que t'aclarim els altres conceptes com l'IVA, el lloguer de comptadors entre uns altres. Cada dia són més els clients que aposten per les companyies alternatives, veient l'estalvi que poden obtenir, sol·licitant el canvi de comercialitzadora.

Truca'ns i t'informarem sense cap tipus de compromís, o si ho prefereixes, mana'ns una factura recent i et farem una comparativa personalitzada segons les teves necessitats.

De fracassats a exitosos.
Anterior

De fracassats a exitosos.

 Què és el dipòsit de garantia?
Següent

Què és el dipòsit de garantia?

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis