Les conseqüències del frau elèctric les paguem tots.

Les conseqüències del frau elèctric les paguem tots.

En els últims anys han incrementat exponencialment el nombre de fraus detectats per les distribuïdores elèctriques. Hi ha dades que apunten al fet que al voltant d'un 90% dels fraus són realitzats per empreses. La resta per particulars, una part d'ells ocupes il·legals sense contracte.

Per als petits usuaris, és un altre conte, atès que les multes ronden els 1500 euros depenent del temps transcorregut i el consum estimat estafat. Aquestes penalitzacions poden variar segons la potència contractada, suposant el tall del subministrament elèctric i potser fins tornar a abonar els peatges d'accés i haver de donar d'alta una altra vegada el subministrament de la llum amb els tràmits que suposa.

Una vegada abonada la multa, i el comptador revisat i regularitzat per l'empresa distribuïdora, l'usuari podria procedir a contactar amb la comercialitzadora elèctrica per tornar a sol·licitar l'alta del corrent.

Però... Què és exactament el frau elèctric?

És quan es comet un delicte en l'àmbit elèctric. Poden ser tant els que ocorren sobre la xarxa distribuïdora com, per exemple, connectar enganxis directes sense haver-se subscrit a cap contracte, com els que es produeixen directament sobre els equips de mesura, manipular el comptador, l'interruptor de control de potència, etc.

Conseqüències del frau elèctric per tots.

Totes aquestes accions repercuteixen directament en la teva butxaca i en el de tots els consumidors que sí que compleixen amb les seves obligacions.

L'energia que es genera en les centrals és superior a la demanda d'electricitat pels usuaris. Això ocorre perquè en generar l'energia sempre es té en compte l'escalfament del cablejat, i dóna per fet els fraus elèctrics i l'energia perduda, havent de ser proporcionalment igual la generació a la "demanda".

Quan hi ha una gran diferència entre l'energia que es genera i la sol·licitada, els que sufraguen les despeses d'aquestes pèrdues de xarxa són els consumidors que veuen engrossides les seves factures de la llum. Això suposa anualment per a l'estat espanyol milions d'euros. Molta gent no vol pagar factures per beneficiar-se, i el que provoquen és que les altres persones que sí que estan fent front a les seves, siguin més elevades, és el peix que es mossega la cua.

A més, no parlem solament de conseqüències econòmiques, sinó de seguretat. Per exemple, en realitzar-se enganxis o manipulacions il·legals sense els estàndards preestablerts, pot haver-hi riscos per a la seguretat i la salut de les persones ocasionant accidents greus com provocar incendis, electrocució, etc. Tant per als responsables com les persones properes.

Projecte de la CNMC per combatre el frau.

La comissió nacional dels mercats i de la competència ha realitzat una proposta per reduir els fraus actuals:

  • - Inspeccions obligatòries per part de les distribuïdores.
  • - Incentius per als distribuïdors que persegueixen el frau elèctric
  • - Millora del mètode de càlcul de l'energia defraudada
  • - Major sanció per als punts de subministrament d'un consum elevat, és a dir empreses i grans locals.

En conclusió, hem de tenir en compte que el frau elèctric sempre suposarà un cost extra per a les distribuïdores que es repartirà entre tots els usuaris, per tant, és responsabilitat de tots.

 Gestió d'escomesa.
Anterior

Gestió d'escomesa.

Com signar un contracte en línia en tres senzills passos
Següent

Com signar un contracte en línia en tres senzills passos

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis