Què és el bo social i qui pot accedir a ell?

Què és el bo social i qui pot accedir a ell?

El bo Social d'electricitat és un descompte que proporciona el Govern als consumidors més vulnerables. El Reial decret-llei 15/2018, de 5 d'octubre, de mesures urgents per a la transició energètica i la protecció dels consumidors tipifica tres categories diferents.


 

Requisits.

Existeix una sèrie de requisits quant al seu nivell de renda i situació familiar. Per això, per accedir és imprescindible:

  • Tenir contractat el PVPC.
  • Tenir una potència contractada inferior a 10kW.
  • El punt de subministrament sigui el domicili habitual.
  • Ser titular del contracte de la llum.

Descomptes.

  • Clients vulnerables. Realitzant un descompte del 25% en la factures.

≤ 1,5 x IPREM: 11.279,39 €/any si no hi ha Unitat Familiar o no hi ha menors en la mateixa.

≤ 2 x IPREM: 15.039,18 €/any si hi ha un menor en la Unitat Familiar.

≤ 2,5 x IPREM: 18.798,98 €/any si hi ha dos menors en la Unitat Familiar.

≤ 3 x IPREM: 22.558,77 €/any si existeixen a més circumstàncies especials.
 

  • Clients vulnerables severs. Realitzant un descompte del 40% en la factura.

Nivell de renda sigui igual o inferior al 50% de l'estipulat per al client vulnerable. 

≤ 2 x IPREM: 15.039,18 €/any i en posesion del títol de Família Nombrosa. 

≤ 1 x IPREM: 7.519,59 €/any si es tracta d'un pensionista que percep la pensió mínima. 

 

 

  • Clients en risc d'exclusió social. Realitzant un descompte del 50% en la factura, per a aquells que complint amb els requisits del consumidor vulnerable sever sigui atès pels serveis socials d'una administració autonòmica o local.

En el 2017 es va produir l'última modificació del Bo Social, així que tots els beneficiaris del descompte hauran de presentar de nou la documentació requerida així com es comprovarà si segueixen complint els requisits abans esmentats. Si es perdés aquest Bono, se li incrementaria la factura ja que es pagarà el PVPC amb una pujada de preu.

Per desgràcia, Lumisa no participa en el Bo Social. No obstant això, si perdessis el Bo Social no dubtis a canviar-te a Lumisaja que no veuràs aquest increment en la teva factura.

Perquè paguem el lloguer del comptador de la llum?
Anterior

Perquè paguem el lloguer del comptador de la llum?

Consells per estalviar llum aquest nadal!
Següent

Consells per estalviar llum aquest nadal!

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis