La factura de la Llum pujarà en 2019. Per què i que solucions proposen?

La factura de la Llum pujarà en 2019. Per què i que solucions proposen?

La pujada de preu del mercat majorista afectarà aquells contractes indexats, és a dir, la Tarifa PVPC regulada pel Govern. El Preu Voluntari al petit consumidor és el preu regulat per als consumidors amb menys de 10kW de potència contractada a Espanya. El cost del PVPC es determina sobre la base del preu horari dels mercats diari gestionats per OMIE durant el període al qual correspongui la facturació. Addicionalment, aquest cost incorporarà altres processos de gestió tècnica de l'Operador del Sistema.

A Espanya hi ha més d'11 milions de consumidors acollits al Preu Voluntari de Petit Consumidor (PVPC), a diferència dels més de 15 milions del Mercat Lliure on radica la nostra companyia LUMISA.

Com avancen els mitjans, els preus de l'electricitat tindran un increment del 21% per a tots aquells consumidors del mercat regulat, PVPC. Aquesta tarifa és la que es veu més afectada per les pujades de preu.

OMIE, el mercat diari d'electricitat, recull i publica els resultats. Sobre la base dels resultats d'aquest, els quals podreu trobar aquí. 

Per què pujarà el preu de la llum?

Això és pel fet que el preu de les subhastes es fixa a partir d'una previsió de l'electricitat que es consumirà en cadascuna de les hores del següent dia. Espanya subhasta cada any 84 milions de tones, destinant des de 2013, un 90% de la recaptació a la Tarifa elèctrica incentivant les Energies renovables.

La demanda es cobreix, en primer lloc, amb les tecnologies més barates com la hidràulica i l'eòlica (pluja i vent) i després amb les de més cost com les centrals que funcionen amb gas o carbó. Cal esmentar que l'Energia eòlica, sent aquesta més barata en el Mercat elèctric, és la que té un percentatge major en el seu consum amb un 22%.

La causa principal de la pujada del preu de la llum és perquè els preus del gas natural, el carbó i els drets d'emissió de CO2 també s'han vist incrementats. 

I més concretament, el preu dels drets d'emissió de CO2, s'ha triplicat en el que va d'any, passant dels 9,3 € per tona al gener a 21 € per tona a l'agost. Alguns experts determinen que podria fins i tot aconseguir els 35€ per Tona ja que la reforma acordada a la fi de 2017 cerca reduir els drets d'emissió, aconseguint així treure del sistema les centrals de carbó pels cicles combinats, les quals són menys contaminants. 

Mesures del Govern.

Mitjançant un ordre Ministerial, s'estableixen els peatges d'accés d'energia per al 2019, la qual va ser remesa a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). El Reial decret llei 15/2018  aprovat a l'octubre per a ajudar i pal·liar la pujada de la llum en el mercat majorista incloïa mesures com a informació d'estalvi així com el manteniment de peatges vigents que tindran efectes beneficiosos sobre la renda dels usuaris.

- Millora del Bo Social (posar link de l'article de bo social) mitjançant el qual es podran acollir les famílies monoparentals en funció dels seus ingressos. Per tant, el llindar de renda màxim perquè una família pugui accedir al Bo Social s'incrementarà en 0,5 vegades el IPREM respecte al de les famílies biparentales. Així com es prohibeix el tall de subministrament en punts de subministraments on gaudeixin dels avantatges del Bo Social i on viva almenys un menor de 16 anys, així com una persona amb un nivell de discapacitat del 33% o superior. Una altra dels avantatges serà que l'energia no consumida podrà traspassar-se al mes següent o en un altre moment.

- Eliminar l'Impost al Sol, la qual cosa impulsarà l'autoconsum elèctric. Així tractarà de reduir les emissions de l'efecte d'hivernacle i al seu torn el preu de l'electricitat. Eliminant així el pagament del peatge que repercutia als acte consumidors d'energia.

- Suspensió durant 6 mesos de l'impost del 7% de les productores d'electricitat, ja sigui del tipus nuclear, renovable, del carbó entre altres.

Com és possible estalviar amb la pujada de preu?

Tenint en compte que avui dia, el preu mitjà a Espanya és de 63,79 €/MWh, amb un màxim de 70,16 €/MWh i un mínim de 55 €7MWh.

El gràfic recollit a la página oficial de l'OMIE, ens mostra el preu de l'electricitat a Espanya i Portugal fixat en la subhasta de les 12 hores d'ahir. Com podem veure, el preu de la llum ha anat incrementant al llarg de l'any 2018, amb una màxima de 75,89 € el 19 de setembre de 2018.

En quant a quina hora és més barata la llum, cal destacar que avui dia (31/12/2018) l'hora més barata és la franja de les 4.00 AM amb un preu de 50,89 €. Pel contrari, l'hora més cara són les 19.00 amb un opreu de 68,85 €, influint així la ràpida posta del sol.

Com pot veure's en tots dos gràfics el preu de la llum és més alt en la franja horària de les 19.00 hores, per això, s'ha de procurar baixar el nivell d'electrodomèstics així com de llum per a estalviar en la factura de la llum.

Tenint en compte que aquesta pujada es reflecteix en el Mercat Regulat, els consumidors que vegin molt incrementada la seva factura de la llum podran realitzar un canvi de comercialitzadora al Mercat Lliure, la qual varia segons els preus majoristes.

Per tant, en el Mercat lliure són les empreses qui fixa un preu de la llum, tractant-se de preus garantits per un any.

En resum, si el que vols és baixar la teva factura de la llum, canvia't a LUMISA i descobreix les nostres tarifes a través d'aquest link

Canviarse a LUMISA en un contracte de lloguer. És possible?
Anterior

Canviarse a LUMISA en un contracte de lloguer. És possible?

Donar-se d'Alta en Lumisa, Quina documentació em demanaran?
Següent

Donar-se d'Alta en Lumisa, Quina documentació em demanaran?

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis