Passos a seguir per a una Gestió d'Escomesa d'un nou subministrament.

Passos a seguir per a una Gestió d'Escomesa d'un nou subministrament.

Si tens un local o un habitatge que mai ha tingut llum i per tant no té escomesa on realitzar la connexió de la instal·lació hauràs de tramitar la gestió d'escomesa per a sol·licitar una escomesa de nous subministraments.  És necessari que la Distribuïdora que et correspongui tramiti aquesta gestió, per a això hi ha dues maneres: 

A través de Lumisa. Podem ajudar-te a tramitar aquesta gestió davant la Distribuïdora. Només has d'autoritzar-nos com a representant teu per a poder gestionar-ho tot en el teu nom. Els passos a seguir són els següents:

1r Fase de sol·licitud.

Aquesta és la fase d'obertura de l'expedient. Hauràs de facilitar-nos una sèrie de dades i documentació com són:

  1. - Sol·licitant (Nom, DNI O CIF , adreça de correspondència, correu electrònic i telèfon)
  2. - Representant (Nom, DNI, adreça de correspondència, correu electrònic i telèfon) sent opcional si no ets coneixedor d'això. 
  3. - Direcció per al qual es sol·licita el subministrament. 
  4. - Superfície útil.
  5. - Pla de situació.
  6. - Pla d'ubicació de la caixa general de protecció.
  7. - Potència sol·licitada (kW), la qual podrà determinar-se una vegada s'enviï el pla de situació.
  8. L'expedient es trobarà paralitzat mentre no es rebin els plans sol·licitats per la Distribuïdora.

2n Fase d'elaboració d'informe.

Una vegada obert l'expedient d'escomesa per part de Lumisa, el Departament tècnic de la Distribuïdora realitzarà l'estudi de la zona afectada valorant les activitats necessàries per a poder dur a terme les instal·lacions sol·licitades.

De la mateixa manera, executessin un informe amb les condicions tecnicoeconòmiques, informant així el sol·licitant.

3r Fase d'elaboració del projecte.

Una vegada el sol·licitant hagi acceptat el pressupost elaborat per la Distribuïdora, així com revisada la documentació requerida, es disposen a la preparació de les accions necessàries per a l'inici de les obres. En aquesta fase se li assigna el número CUPS (Codi Universal de Punt de Subministrament), el qual convé anotar. 

En el supòsit de ser necessaris permisos i llicències oficials, com la llicència d'obres, haurà de sol·licitar-se quedant l'expedient paralitzat pendent de concessió d'aquests. 

4t Fase d'execució d'obra.

Concedits els permisos i llicències necessàries, es procedeix a l'inici i final d'obres, preparat per a la contractació de l'Alta del punt de subministrament. 

5è Fase de contractació final.

Finalment, s'ha de facilitar el Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE) realitzat per un tècnic qualificat i ja és possible realitzar l'Alta del punt de Subministrament amb nosaltres. 

Si per contra, realitzes la gestió d'escomesa directament contactant amb la Distribuïdora, hauràs de verificar quina és la teva Distribuïdora mitjançant una trucada o consultant el seu web. 

És per això que, en cas d'haver-ho tramitat a través de la distribuïdora hauràs de triar la comercialitzadora amb la qual vols formalitzar el nou contracte, ja sigui amb la mateixa en la qual estàs, o en una altra nova.

Cost Gestió d'Escomesa.

Quant al cost, quan un client sol·liciti la instal·lació de l'escomesa, la Distribuïdora proposarà un pressupost que dependrà del cas en particular. 

És per això, que el preu pot variar segons la localització del nou subministrament, l'estat del terreny i altres factors que puguin dificultar la instal·lació elèctrica. 

Una vegada realitzada la instal·lació de l'escomesa, a més el client haurà de pagar els drets ocasionats per l'Alta del punt de subministrament. Aquests drets són:

1.- Dret d'escomesa, sent la contraprestació que ha de ser abonada a la Distribuïdora per la realització d'actuacions per a atendre el nou subministrament. Es tracta de la quota d'extensió, així com la quota d'accés. 

2.- Dret d'enganxament, es tracta de la contraprestació econòmica per l'operació d'acoblar electricitat de la instal·lació a les seves xarxes.

3.- Dret de verificació.  

Esperem haver resolt els teus dubtes i si tens alguna més sobre aquest tema no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres.

Nikola Tesla, l'inventor en l'ombra de Thomas Edison.
Anterior

Nikola Tesla, l'inventor en l'ombra de Thomas Edison.

Es prohibeix el “porta a porta” de les Comercialitzadores elèctriques.
Següent

Es prohibeix el “porta a porta” de les Comercialitzadores elèctriques.

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis