Lectura estimada, el perquè i com solucionar-la.

Lectura estimada, el perquè i com solucionar-la.

El mesurament del consum elèctric és realitzada per les Distribuïdores, i es regeix pel Reial decret 1718/2012, de 28 de desembre, pel qual es determina el procediment per a realitzar la lectura i facturació dels subministraments d'energia en baixa tensió amb potència contractada no superior a 15 kW. 

Per tant, la lectura i facturació dels consumidors que contracten el seu subministrament a través d'una comercialitzadora en el Mercat Lliure s'efectuarà per l'encarregat de lectura, és a dir, la Distribuïdora, i sempre basant-se en lectures reals. 

No obstant això, en aquells subministraments en els quals la Distribuïdora no pugui accedir a l'equip de Mesura per a realitzar la lectura, haurà de deixar un avís d'impossible lectura en el qual s'indiqui un número de telèfon i una adreça web mitjançant la qual el consumidor podrà facilitar la lectura del seu comptador. 

Si en el termini de dos mesos, el consumidor no facilités la lectura sol·licitada, el Distribuïdor podrà estimar el consum d'aquest subministrament. Sense perjudici que posteriorment es realitzi una regularització anual sobre la base de lectures reals. 

Inclusió del Comptador intel·ligent a partir de 2018. 

L'Ordre IET/290/2012, del 16 de febrer de 2012 estableix els terminis per a la substituir els comptadors antics per nous comptadors intel·ligents integrats en la xarxa. És per això que tots els comptadors han d'estar canviats el 31 de desembre de 2018.

S'han implantat amb la finalitat d'acabar amb les lectures estimades, amb un procediment ràpid, a distància i basades en dades reals. 

No obstant això, encara que es tinguès comptador intel·ligent instal·lat és possible que pugui arribar-te una factura estimada. Les raons són que és possible que no estigui activada la Tele gestió, o que estant activada resideixis en una zona geogràfica on no hi hagi cobertura 2G, i sigui impossible l'enviament de les lectures reals. 

Convé aclarir que una factura estimada no és definitiva, i es regularitzarà quan s'obtinguin dades reals del teu consum. 

Per tant, si la teva factura és estimada, serà provisional i una vegada el tècnic de la Distribuïdora rectifiqui la lectura accedint al teu comptador, es realitzarà una compensació en la teva següent factura:

a) Si la lectura estimada és superior, i per tant es cobra de més, es descomptarà en la teva següent factura.

b) Si la lectura estimada és inferior, i per tant es cobra de menys, se sumarà aquest import en la teva pròxima factura. 

Com es calcula la lectura estimada en un punt de subministrament?

Per al càlcul de la lectura estimada, la Distribuïdora mitjançant un conforme el que es preveu en la Resolució de 14 de maig de 2009, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'estableix el procediment de facturació amb estimació del consum d'energia elèctrica i la seva regularització amb lectures reals. 

El càlcul del consum estimat es duu a terme tenint en compte el consum històric realitzat l'any anterior durant el mateix període equivalent. En ella haurà de liquidar-se la diferència entre l'import de la facturació basada en el consum real i les quantitats facturades en estimació en el mateix període. 

Com es regularitza aquesta situació? 

Si ets dels quals continua rebent factures amb lectura estimada hauràs de comunicar tu mateix la lectura del teu comptador i així evitar que se't facturi una lectura estimada. Per a enviar-nos la teva lectura real serà necessari que:

1.- Accedeixis al teu comptador i realitzis una foto del consum realitzat, on a més detallarà la data d'aquest.

2.- Serà necessari que ens enviïs la teva lectura en el termini de 10 dies laborables abans que comenci el nou cicle de facturació.

3.- Adjuntis la foto juntament amb el teu número de contracte CUPS a través del correu electrònic atcliente@lumisa.es o via WhatsApp habilitat d'empresa 633 33 38 39.

No obstant això, tingues en compte que:

  • La lectura realitzada per un Tècnic sempre tindrà prioritat.
  • Si el Tècnic no pogués accedir al comptador, es tindran en compte les lectures que ens hagis aportat tu.
  • En el cas que no ens enviïs lectures, es farà una estimació. 

Una factura estimada és igual de vàlida que uneixi amb lectura real, no obstant això, tingues en compte que aquesta és provisional i que serà regularitzada semestralment una vegada es tinguin els consums reals.

Què fer si rebo una notificació de tall de llum.
Anterior

Què fer si rebo una notificació de tall de llum.

Quins electrodomèstics gasten més llum?
Següent

Quins electrodomèstics gasten més llum?

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis