Penalització per excés de la potència contractada.

Penalització per excés de la potència contractada.

El terme de potència en la factura elèctrica és el preu que l'usuari paga per aquesta potència, que es multiplica per la quantitat de quilowatts (kW) que es tenen contractats i que reflecteix el cost fix que s'ha de pagar fins i tot quan no hi hagi consum o per inactivitat d'un local o negoci. En el supòsit d'habitatges buits en les quals el propietari té donat d'alta el subministrament de llum però no viu allí, també s'ha d'abonar el cost d'aquest terme.

El client ha d'abonar en cada rebut el Terme de potència independentment de si realitza o no consum elèctric. 

Cost del Terme de Potència en la factura.

El terme de potència es calcula multiplicant la potència contractada pels dies de facturació, que com bé sabem poden variar segons les dades recaptades per la teva Distribuïdora. 

A tall d'exemple, si vostè té una potència contractada de 3,45 kW, en càlcul seria: 

3,45kW x 30 dies x 0,104229 €/kW dia = 10,79 €

Excés de la Potència Contractada.

Tarifes 2.0A, 2.0DHA, 2.1.A y 2.1.DHA.

En aquells casos en els quals el control de la potència es realitza amb un ICP, Interruptor de control de potència, per a aquells punts de subministrament amb potència contractada inferior a 15 kW no s'aplica cap penalització.

No obstant això, pot ocórrer que saltin els ploms, i hagis de desendollar els teus electromètrics amb la finalitat de reprendre el subministrament elèctric.

Tarifa 3.0A.

A diferència d'aquells punts de subministrament amb potència contractada superior a 15 kW, en Tarifes 3.0A. Per al càlcul del Terme de potència en la Tarifa 3.0A s'utilitza el Maxímetre, que s'encarrega de registrar la potència màxima demandada en cadascun dels períodes de facturació, perquè després apareguin en la factura de la Llum que emetem. 

Es pot donar 3 casos, en funció de la potència màxima demandada respecte a la contractada:

Inferior al 85%: Es facturarà solament el 85% de la potència contractada. Per exemple si la contractada és de 50 kW però només s'ha registrat en aquest període una potència de 20 kW, es facturaran 42,5 kW.

Potència facturada = 0,85 x potencia contractada

Entre el 85 i el 105%: Es facturarà la potència màxima que s'hagi demandat, exactament la que reflecteixi el maxímetre.

Potència facturada = Potència contractada

Superior al 105%: Es facturarà aquesta potència més el doble de la diferència entre la demandada i el 105% de la contractada. Per exemple si es registra en el maxímetre una potència de 60 kW, es cobraran 60 kW més el doble de la diferència entre 60 i 52,5 (105% de 50 kW), és a dir, 60 kW més 15 kW de penalització, en total 75 kW quan la potència contractada és de 50 kW.

Potència facturada = Potència mesurada – 1,05 x Potència contractada

Ho trobem regulat en el Reial decret 1164/2001, de 26 d'octubre, pel qual s'estableixen tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica. 

Per això, en Lumisa t'ajudarem a contractar la potència elèctrica concorde a les teves necessitats, amb la finalitat de no excedir la potència que ja tinguis contractada i així no tenir sobrecostos en la teva factura.

Anterior

Alta de llum d'obra o eventual.
Següent

Alta de llum d'obra o eventual.

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis