Quant costa canviar la potència contractada?

Blog

Quant costa canviar la potència contractada?

Quant costa canviar la potència contractada?


Potència Pagament 0


El canvi de potència suposa un cost per a l'usuari del punt de subministrament ja que haurà de pagar una sèrie de drets i gestions efectuades per la Distribuïdora, els quals seran repercutits en una única factura.

El cost dels Drets estan regulats en el Reial decret 1995/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

Reducció de la potència contractada

Si es tracta d'una reducció de la potència hauràs d'abonar un petit cost de 9,04 € més IVA en raó als Drets d'enganxament, d'acord a el que s'estableix en l'article 50 del RD 1995/2000.

Augment de la potència contractada

Quant a l'augment de potència contractada, la despesa serà major ja que s'hauran de pagar:

  • Dret d'accés, d'acord amb el que s'estableix en l'article 49 del RD 1995/2000, amb un import de 19,703137 €/kW sol·licitat més l'IVA.
  • Dret d'extensió, d'acord amb el que s'estableix en l'article 49 del RD 1995/2000, amb un import de 17,374714 €/kW sol·licitat més l'IVA.
  • Dret d'enganxament, d'acord a el que s'estableix en l'article 50 del RD 1995/2000, amb un import de 9,04 € més IVA.

En el cas d'augmentar la potència contractada la Distribuïdora pot sol·licitar el Butlletí de reconeixement d'instal·lacions de Baixa tensió en els següents casos:

  • Si han passat més de 20 anys des de l'última actualització del Butlletí.
  • Si la potència que sol·licites és superior a la que marca el teu butlletí.
  • Si has realitzat un canvi de tensió.
  • Si sol·licites un canvi de potència per a una casa nova sense anterior ocupació.

En sol·licitar la modificació de potència hauràs de tenir en compte que la Distribuïdora només està obligada a tramitar un canvi de potència una vegada a l'any. Per això, si en menys d'un any es torna a sol·licitar aquest canvi es denegarà i hauràs d'esperar el temps indicat per a realitzar una nova modificació.

Si no tens clar la potència que necessites en la teva llar, et recomanem l'article "Com calcular la Potència elèctrica que necessites en la teva llar".

A més, la modificació del contracte en concepte de les gestions realitzades per part de Lumisa Energies comporta un cost de 10 € a 25 € que també seran carregats en la següent factura.


  • Compartir

Continua llegint

Cost de l'Alta d'un punt de subministrament
Anterior

Cost de l'Alta d'un punt de subministrament

T'aniràs de viatge? Apaga els electrodomèstics que no usis.
Següent

T'aniràs de viatge? Apaga els electrodomèstics que no usis.

×

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.


O si ho prefereixes, telefona'ns al nostre telefono d'atenció al client totalment gratuït