Quant costa canviar la potència contractada?

Quant costa canviar la potència contractada?

El canvi de potència suposa un cost per a l'usuari del punt de subministrament ja que haurà de pagar una sèrie de drets i gestions efectuades per la Distribuïdora, els quals seran repercutits en una única factura, conforme el Reial decret 1995/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica.

Reducció de la potència contractada.

Si es tracta d'una reducció de la potència hauràs d'abonar un petit cost de 9,04 € més IVA en raó als Drets d'enganxament, d'acord a el que s'estableix en l'article 50 del Reial decret 1995/2000.

Augment de la potència contractada.

Quant a l'augment de potència contractada, la despesa serà major ja que s'hauran de pagar:

  • • Dret d'accés, d'acord amb el que s'estableix en l'article 49 del Reial decret 1995/2000, amb un import de 19,703137 €/kW sol·licitat més l'IVA.
  • • Dret d'extensió, d'acord amb el que s'estableix en l'article 49 del Reial decret 1995/2000, amb un import de 17,374714 €/kW sol·licitat més l'IVA.
  • • Dret d'enganxament, d'acord a el que s'estableix en l'article 50 del Reial decret 1995/2000, amb un import de 9,04 € més IVA.

En el cas d'augmentar la potència contractada la Distribuïdora pot sol·licitar el Butlletí de reconeixement d'instal·lacions de Baixa tensió en els següents casos:

  • • Si han passat més de 20 anys des de l'última actualització del Butlletí.
  • • Si la potència que sol·licites és superior a la que marca el teu butlletí.
  • • Si has realitzat un canvi de tensió.
  • • Si sol·licites un canvi de potència per a una casa nova sense anterior ocupació.

En sol·licitar la modificació de potència hauràs de tenir en compte que la Distribuïdora només està obligada a tramitar un canvi de potència una vegada a l'any. Per això, si en menys d'un any es torna a sol·licitar aquest canvi es denegarà i hauràs d'esperar el temps indicat per a realitzar una nova modificació.

Si no tens clar la potència que necessites en la teva llar, et recomanem l'article "Com calcular la Potència elèctrica que necessites en la teva llar".

A més, la modificació del contracte en concepte de les gestions realitzades per part de Lumisa Energies comporta un cost de 10 € a 25 € que també seran carregats en la següent factura.

Cost de l'Alta d'un punt de subministrament.
Anterior

Cost de l'Alta d'un punt de subministrament.

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis