Què és el Butlletí Elèctric?

Què és el Butlletí Elèctric?

El Butlletí Elèctric és un document oficial expedit per un instal·lador autoritzat pel Ministeri que certifica que la instal·lació és apta per al subministrament de llum, així com la seva qualificació d'eficiència energètica i determina la potència màxima admissible.

També és conegut com a Certificat d'Instal·lació Elèctrica (CIE), sent necessari a l'hora de donar d'alta la Llum d'un punt de subministrament. També pot requerir-se en els següents suposats:

- Alta d'un punt de subministrament en habitatges de primera ocupació on no hi hagi hagut llum.
- Quan es realitzi una ampliació de potència sobre la màxima admissible de la instal·lació.
- Si l'habitatge és de primera ocupació o porta sense subministrament més de 3 anys.
- Quan es realitzi una modificació de la instal·lació i/o canvis de tensió. Com pot ser augment de la potència contractada; canvi d'instal·lació monofàsica a trifàsica o viceversa.

El Butlletí Elèctric o CIE té una validesa de 20 anys i el responsable de la seva renovació serà el propietari del punt de subministrament.

En el CIE constarà:

 • - Dades identificatives del titular del punt de subministrament
 • - Direcció del punt de subministrament
 • - Característiques de la instal·lació com:
  • - Ús de la instal·lació (segons es tracti d'habitatge o local)
  • - Superfície
  • - Aforament
  • - Potència màxima admissible
  • - Tensió
  • - Comptadors de llum (ubicació dels mateixos)
  • - Dades de les proteccions (Interruptor general, interruptor diferencial, entre altres)
 • - Empresa Distribuïdora
 • - Empresa instal·ladora autoritzada

Quant costa el Butlletí Elèctric?

No existeix un preu regulat per al Butlletí Elèctric, ja que dependrà del preu que marquin els instal·ladors autoritzats (mà d'obra, tipus d'instal·lació, entre altres), així com de cada Comunitat Autònoma que exigirà unes taxes o unes altres. A manera d'estimació, podríem dir que el preu mitjà del Butlletí Elèctric és de 150 €. No obstant això, és recomanable que demani pressupostos i comparis preus per la teva zona.

Butlletí Elèctric especial a Catalunya.

Cal destacar que cada Comunitat Autònoma elabora el seu propi certificat, per això a Catalunya se sol·licita exclusivament el Butlletí Blau o Butlletí de Reconeixement de la Instal·lació Elèctrica (BRIE).

A Catalunya, a més de presentar el Butlletí Elèctric o CIE s'haurà de lliurar el Butlletí de Reconeixement de la Instal·lació Elèctrica (BRIE) O Butlletí Blau. El mateix té una caducitat de 6 mesos i haurà de presentar-se sempre que es realitzi una modificació tècnica.

El BRIE o Butlletí Blau és un certificat complementari que garanteix que la instal·lació elèctrica compleix amb les mesures de seguretat obligatòries d'acord amb la normativa vigent.

Quina diferència hi ha entre el CIE i el BRIE?

Si resideixes a Catalunya hauràs d'aportar el Butlletí de Reconeixement d'Instal·lacions Elèctriques (BRIE) o Butlletí Blau en els següents casos:

1.- Quan la instal·lació sigui d'una antiguitat superior a 20 anys en Instal·lacions amb potències màximes admissibles fins a 20 kW.

2.- Quan es realitzi una ampliació i la potència final resultant no supera en més del 50% de la càrrega mínima regulada segons el tipus de local, ni els 20 kW. El CIE podrà ser substituït per BRIE si l'ampliació no supera el 50% de la potència màxima admissible inicial, no supera els 20 kW i no es tracta d'un local de pública concurrència.

3.- En les altes en segona ocupació en instal·lacions amb potència inferior o igual a 20 kW; Sense canvi d'activitat. El CIE podrà ser substituït pel BRIE, si la baixa del contracte anterior s'ha realitzat fa menys de tres anys.

Anterior

Què és l'energia reactiva?
Següent

Què és l'energia reactiva?

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis