Tot el que has de saber sobre la Tarifa d'Accés 3.1A.

Tot el que has de saber sobre la Tarifa d'Accés 3.1A.

Si tens una empresa mitjana i gran i no saps que tarifa de llum triar, en Lumisa et solventem els teus dubtes!

Conforme el Reial Decret 1164/2001, de 26 d'octubre, pel qual s'estableixen tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica, les tarifes d'accés es classifiquen en tarifes de baixa i alta tensió. Per això, tenim aquesta classificació:

Tarifes de Baixa tensió.

S'aplicaran als subministraments efectuats a tensions no superiors a 1 kV sent la tarifa 2.0A, 2.0DHA, 2.1A, 2.1DHA i 3.0A.

Tarifes d'Alta tensió.

S'aplicaran als subministraments efectuats a tensions superiors a 1 kV i són les següents:

- Tarifa 3.1A, especifica de tres períodes per a subministraments en tensions entre 1 a 36 kV i potència contractada igual o inferior a 450 kW.

- Tarifa 6, peatges d'accés generals per a alta tensió, sent aplicable en qualsevol subministrament en tensions compreses entre 1 a 36 kV i potència contractada superior a 450 kW.

Tarifa d'accés 3.1A.

La tarifa d'accés 3.1A serà aplicable als subministraments en tensions compreses entre 1 i 36 kV amb potència contractada en tots els períodes tarifaris igual o inferior a 450 kW. Els seus carecteristicas són:

  • - Connectada a la xarxa de mitjana-alta tensió: 1kV < T < 36 kV
  • - Potència contractada inferiors a 450 kW
  • - Discriminació horària amb tres períodes.

La tarifa 3.1A està destinada generalment a empreses mitjanes i grans.

Una de les característiques més destaques és que té tres períodes en l'acabo d'energia, i tres en l'acabo de potència, permetent seleccionar el preu de cada període, segons la nostra demanda i circumstàncies, sempre respectant la base legal. És a dir, la potència contractada del període P3 haurà de ser igual o major que el període P2, i aquest al seu torn, haurà de ser igual o major al del període P1, sent tots inferiors a 450 kW.

1.- Període Punta: Sent el preu més costós. Abasta 6 hores al dia i és el mes costós.

  • Hivern: de 17h a 23 h
  • Estiu: de 10h a 16h

2.- Període Pla: Sent el preu mitjà. Abasta 10 hores al dia, sent d'un preu mitjà.

  • Hivern: de 8h a 17h i 23h a 24h
  • Estiu: de 8h a 10h i 16h a 24h
  • Dissabte, Domingo i Festius: de 18h a 24h

3.- Període Vall: Sent el preu més barat. Abasta 8 hores nocturnes, sent el preu més econòmic.

  • Hivern i estiu: de 0h a 8h
  • Dissabte, Domingo i Festiu: 0h a 18h


* El canvi d'horari d'estiu és l'últim diumenge de Març conforme la Directiva 2000/84/CE.
* El canvi d'horari d'hivern és l'últim diumenge d'Octubre conforme Directiva 2000/84/CE.


Taula calendari tarifari 3.1A regulat en la Disposició Addicional tercera de l'Ordre ITC/3801/2008, de 26 de desembre, per la qual es revisen les tarifes elèctriques a partir d'1 de gener de 2009

El cicle de lectura de la tarifa 3.1A és mensual i la potència contractada es mesura a través del maxímetre. En aquest cas, si se superés la potència contractada s'aplicarà la penalització per excés de potència regulat en l'RD 1164/2001. El Maxímetre s'encarrega de registrar la potència màxima demandada en cadascun dels períodes de facturació, perquè després apareguin en la factura de la Llum que emetem.

Què ocorre quan ens excedim en la Potència contractada?

Es pot donar tres supòsits, en funció de la potència màxima demandada respecte a la contractada:

1.- Inferior al 85%: Si la potència màxima demandada en el període a facturar fos inferior al 85 per 100 de la potència contractada, la potència a facturar serà igual al 85 per 100 de la citada potència contractada.

2.- Entre el 85 i el 105%: Si la potència màxima demandada, registrada en el període de facturació, estigués dins del 85 al 105 per 100 respecte a la contractada, aquesta potència registrada serà la potència a facturar. Es facturarà la potència màxima que s'hagi demandat, exactament la que reflecteixi el maxímetre.

3.- Superior al 105%: Si la potència màxima demandada, registrada en el període de facturació, fos superior al 105 per 100 de la potència contractada, la potència a facturar en el període considerat serà igual al valor registrat més el doble de la diferència entre el valor registrat i el valor corresponent al 105 per 100 de la potència contractada.

Ho trobem regulat en el RD 1164/2001, de 26 d'octubre, pel qual s'estableixen tarifes d'accés a les xarxes de transport i distribució d'energia elèctrica.

És per això que és molt important triar adequadament la potència contractada, ja que una mala elecció pot provocar excessos en les factures si la potència és més baixa, així com penalitzacions si és inferior a la demandada

La importància de la presa de terra a la nostra instal·lació elèctrica.
Anterior

La importància de la presa de terra a la nostra instal·lació elèctrica.

Quines són les obligacions de les Empreses Distribuïdores?
Següent

Quines són les obligacions de les Empreses Distribuïdores?

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis