Noves tarifes de Llum en 2020. Com serà la nova factura?

Noves tarifes de Llum en 2020. Com serà la nova factura?

A causa de la Circular 3/2020, per la qual s'estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d'electricitat, s'estableixen una sèrie de canvis que repercutiran en les nostres factures de la llum. Els canvis en la tarifació entraran en vigor el 25 de gener de 2020, no obstant això fixen un període de transició fins a l'1 de novembre de 2020.

- Les tarifes 2.0A/DHA i 2.1A/DHA  amb potència contractada igual o inferior a 15 kW passaran a denominar-se 2.0TD.

- La tarifa 3.0A amb potència contractada superior a 15 kW passarà a denominar-se 3.0TD.

Tarifa 2.0TD


Totes les tarifes 2.0 i 2.1 amb potència contractada igual o inferior a 15 kW, actualment tenen 1 o dos períodes en energia (segons sigui una tarifa amb o sense discriminació horària) i només un en la potència.

No obstant això, i d'acord amb la Circular 3/2020 aquestes tarifes passen a dir-se 2.0TD. Els principals canvis d'aquesta tarifa són:

  • - Passen a 3 períodes d'energia.
    - Passen a 2 períodes de potència.
    - Desapareix la discriminació horària actual.

El consumidor tindrà el dret d'adaptar les potències contractades per període horari definides en la Circular en un procés totalment gratuït, independent de si hagués realitzat un canvi de potència en els 12 mesos anteriors.


Canvis en los períodes horaris


Discriminació horària en la potència

Com a novetat, la Circular introdueix la possibilitat a triar pel consumidor dues potències al llarg del dia. No obstant això, existeixen dues possibilitats:

a. Podrà triar una mateixa potència al llarg del dia.

b. Podrà triar dues potències diferents per a les hores Punta (P1) i Vall (P3). Les hores Punta (P1) abasten de 8h a 24h dels dies hàbils (de dilluns a divendres); d'altra banda, les hores Vall (P3) abasten la resta d'hores dels dies hàbils, incloent els caps de setmana i festius.


Discriminació horària en el Terme d'Energia

Actualment, les tarifes 2.0DHA i 2.1DHA es divideixen en dos períodes amb dos preus diferents. La següent imatge mostra els dos períodes actuals, sent el cercle interior la discriminació horària d'estiu i l'exterior, d'hivern.

La Circular introdueix tres períodes en el Terme d'Energia:

- Punta (P1): 10h - 14h, 18h - 22h

- Pla (P2): 8h - 10h, 14h - 18h, 22h - 24h

- Vall (P3): caps de setmana, festius i de 24h a 8h els dies hàbils


 

Els períodes P1 i P2 en el terme d'energia coincideixen amb el període punta en la potència; el període P3 en el terme d'energia, amb el període vall en la potència.

 

Tarifa 3.0TD


La tarifa 3.0A amb potència contractada superior a 15 kW passarà a denominar-se 3.0TD.

La discriminació horària de 3 períodes passarà a 6 períodes (en potència i energia), i en comptes de dividir l'any en dues temporades (hivern i estiu), els diferents mesos d'un any es dividiran en 4 temporades:

1. Temporada alta: Gener, Febrer, Juliol, Desembre.

- Punta (P1): 9h - 14h, 18h - 22h

- Pla (P2): 8h - 9h, 14h - 18h, 22h - 24h

- Vall (P6): 24h - 8h

2. Temporada mitjana-alta: Març, Novembre.

- Punta (P2): 9h - 14h, 18h - 22h

- Pla (P3): 8h - 9h, 14h - 18h, 22h - 24h

- Vall (P6): 24h - 8h

3. Temporada mitjana-baixa: Juny, Agost, Setembre.

- Punta (P3): 9h - 14h, 18h - 22h

- Pla (P4): 8h - 9h, 14h - 18h, 22h - 24h

- Vall (P6): 24h - 8h

4. Temporada baixa: Abril, Maig, Octubre.

- Punta (P4): 9h - 14h, 18h - 22h

- Pla (P5): 8h - 9h, 14h - 18h, 22h - 24h

- Vall (P6): 24h - 8h


Si ajuntem aquests 4 gràfics, queda un gràfic com el següent:


 

A Lumisa t'informarem degudament de tots els canvis i opcions al teu abast una vegada es realitzi l'adaptació efectiva a aquestes noves tarifes de llum.

Passos a seguir davant una reclamació per danys elèctrics
Anterior

Passos a seguir davant una reclamació per danys elèctrics

Sense sortir de casa, a Lumisa t'ajudem a resoldre alguns dubtes sorgits arrel el COVID-19
Següent

Sense sortir de casa, a Lumisa t'ajudem a resoldre alguns dubtes sorgits arrel el COVID-19

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis