Com funciona el sector elèctric?

En Lumisa apostem per la transparència, per això t'ho expliquem tot

 • Productora

  Són els encarregats de produïr l'energia. En el nostre país existeixen diferents plantes de producció tals com: centrals tèrmiques convencionals, centrals nuclears, o energies alternatives com parcs eòlics, centrals fotovoltaiques, etc.

 • Transportista

  L'encarregat del transport de l'energia d'Alta Tensió al nostre país es Red Eléctrica de España (REE).

 • Distribuïdora

  La distribució està regulada per l'Estat, cadascuna d'elles són responsables del manteniment i diferents zones del país.

 • Comercialitzadora

  Aquí està Lumisa, encarregat de la compra de l'energia i de facturar als consumidors. Utilitzem les xarxes de les distribuidores. Pel que no has de preocupar-te per quedar-te sense electricitat.

 • Tu

  Finalment estàs tu com consumidor.

Vols saber més?
Visita les webs d'interès

El mercat elèctric

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)
És l'organisme que promou i defensa el bon funcionament de tots els mercats en interès dels consumidors i de les empreses, entre ells el de l'Energia.

Red Electrica Española (Ree)
Red Eléctrica Española actua com a operador de sistemes elèctrics espanyol. Té al seu càrrec la xarxa de transport i l'operació del sistema elèctric espanyol estable, de forma independent a la generació i la distribució.

ESIOS
Es el Sistema de Información del Operador del Sistema. Està dissenyat per a executar els processos que permeten l'explotació segura i econòmica del sistema elèctric espanyol a temps real.

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
Es un organisme adscrito al Ministerio per a la Transición Ecológica, a través de la Secretaría de Estado de Energía, de qui depèn orgànicament. Treballa per millorar l'eficiència energètica, energies renovables i altres tecnologies baixes en carboni. Porta a terme accions de difusió i formació, assessorament tècnic, desenvolupament de programes específics i financiació de projectes d'innovació tecnològica i caràcter replicable.

(OMIE) Operador del Mercado Ibérico de Energía
Es l'operador del mercat ibèric d'energia. Informa sobre l'estat del mercat.

Associacions i organitzacions per al consumidor

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
L'Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) és una associació privada independent i sense ànim de lucre amb l'objectiu d'informar, assessorar i defensar els drets dels consumidors.

Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU)
Es l'òrgan de representació i consulta d'àmbit nacional de les organitzacions de consumidors i usuaris amb implantació estatal.

Consumidores en acción
Es una organització no governamental, sense ànim de lucre, dedicada des dels seus orígens, a la defensa dels drets dels consumidors.

Confederación española de organizaciones de amas de casa, consumidores y usuarios(CEACCU)
Organització de consumidors d'Espanya independent, sense ànim de lucre, dedicada a la informació, formació, representació i defensa dels consumidors.

ASGECO (Asociación General de Consumidores)
Confederació d'àmbit estatal que reuneix a nombroses organitzacions i federacions de consumidors de tot el país.

Asociación Española de la Industria Eléctrica
Es una organització professional de caràcter sectorial, per a la representació, promoció, gestió i defensa dels interessos generals i comuns dels seus membres, així com del sector elèctric.

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis