Tarifa Indexada

La teva energia a preu de cost

Els nostres avantatges

Amb la tarifa indexada pagaràs l'energia consumida pel preu que marqui el mercat elèctric, més una petita quota de 3,9 €/mes per a cobrir les nostres despeses de gestió.

Estalvi

Pagaràs a cada moment l'electricitat que consumeixis a preu de cost del mercat majorista.

Transparència

Podràs veure en tot moment el preu de l'energia estipulat per Xarxa Elèctrica Espanyola.

Anticipació

Podràs adaptar el teu consum als diferents períodes tarifaris desplaçant les activitats de gran consum elèctric a aquestes hores.

Flexibilitat

Podràs canviar-te de tarifa quan i com vulguis en qualsevol moment.

Simula la teva factura
de la llum amb Lumisa

Compara una factura de llum i descobreix l'estalvi si contractes amb Lumisa És molt fàcil i ràpid! Podràs trobar una sèrie de Tarifes segons les teves necessitats. Només necessites una factura recent que ens permeti calcular la millor tarifa en funció de les teves característiques.

Simulador

Plans i preus

A Lumisa t'oferim una tarifa a preu de cost, vàlida per a subministraments amb tarifa d'accés 2.0TD i potència inferior o igual a 15 kW.

Preu variable

Tarifa Indexada

Amb la tarifa indexada pagaràs el que hagis consumit cada hora del dia pel preu que marqui el mercat elèctric en aquestes hores, més una petita quota fixa mensual per a cobrir les despeses de gestió.

Preu de l'energia que consumeixis a preu de cost.

Quota mensual de només 3,9 € per despeses de gestió.

Despeses gestió 3,9 €/mes

L'import del preu mensual del terme d'energia es calcularà per períodes multiplicant el preu calculat com s'estableix a continuació en la següent fórmula:

Preu Indexat = [(OMIE + AJUSTOS + RO + CO) x (1 + PR(%)) + FNEE + BS] x (1 + CD(%)) + ATR

OMIE = Preu fet una mitjana de per a cada període tarifari del resultat de la cassació del mercat diari d'electricitat espanyol

RO = Remuneracions als operadors del sistema (REE) i del mercat (OMIE)

PR(%) = Pèrdues de les xarxes de transport i distribució

BS = Aportació al bo social

ATR = Peatges d'accés

AJUSTOS = Inclou, entre altres termes, els costos de serveis d'ajust, interrumpibilidad, pagaments per capacitat, i altres conceptes de l'energia subministrada en el mercat diari

CO = Cost operatiu de Comercialització definit en les condicions particulars

FNEE = Fons nacional d'eficiència energètica

CD(%) = Cost de desviaments

Contracta ara
Períodes tarifaris
Dilluns a divendres laborables
24h 8h 10h 14h 18h 22h
Punta (P1) Pla (P2) Vall (P3)
Històric energia

Els preus mostrats són el preu mitjà dels últims 12 mesos elaborat amb dades de OMIE.

×

Condicions particulars - Tarifa Indexada

Els preus del terme d'energia estan calculats sobre la base de la fórmula de preus que consta en les Condicions generals de la contractació i s'actualitzaran mensualment conforme les variacions que puguin experimentar els valors d'aquesta fórmula. Els preus indicats no inclouen IVA ni l'impost elèctric. Les variacions que es produeixin en els peatges d'accés, càrrecs, tributs i/o qualsevol uns altres dels impostos que siguin aplicable es repercutiran a l'alça o a la baixa segons sigui procedent.

Per a la configuració dels preus s'ha tingut en compte els ATR previstos en la Circular 3/2020, de 15 de gener per la qual s'estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d'electricitat i Reial decret 148/2021, de 9 de març, pel qual s'estableix la metodologia de càlcul dels càrrecs del sistema elèctric.

Les variacions que es produeixin en els peatges d'accés, càrrecs, tributs i/o qualsevol dels impostos que siguin aplicable, fins i tot de nova creació, es repercutirà al client a l'alça o a la baixa segons sigui procedent.

Condicions generals de la contractació

Aquests preus inclouen tots els conceptes dels quals es compon el cost de l'electricitat en el mercat liberalitzat, excepte el lloguer de l'equip de mesura que traslladi l'empresa distribuïdora, l'impost elèctric i l'IVA.

×

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.


O si ho prefereixes, telefona'ns al nostre telefono d'atenció al client totalment gratuït