Tarifes

Segons el que s'estableix en la Circular 3/2020 de 15 de gener de 2020, l'Ordre TED/371/2021 de 19 de abril, i la Resolució de la CNMC de 18 de març s'introdueixen les noves tarifes d'accés que seran aplicades a partir de l'1 de juny de 2021.

A més, per a facilitar l'adaptació, es permeten dos canvis de potència en un procés totalment gratuït fins al 31 de maig de 2022, tret que el canvi impliqui actuacions en el punt de subministrament que requereixin el desplaçament d'un tècnic o si es supera la màxima de les potències que el consumidor tingués contractada amb anterioritat a l'1 de juny de 2021.

Les tarifes esmentades a continuació són vàlides per a contractacions a partir de l'1 de juny de 2021. Els clients actuals amb contracte anterior a l'1 de juny de 2021 se'ls aplicarà els preus fixos reflectits en les factures de llum que seran revisats i ajustats segons el mercat.

Simula la teva factura
de la llum amb Lumisa

Compara una factura de llum i descobreix l'estalvi si contractes amb Lumisa És molt fàcil i ràpid! Podràs trobar una sèrie de Tarifes segons les teves necessitats. Només necessites una factura recent que ens permeti calcular la millor tarifa en funció de les teves característiques.

Simulador

Com serà la meva factura?

En Lumisa ens agrada la transparència amb la qual cosa, t'expliquem tot els conceptes:

En aquest punt, es detallen les dades més rellevants sobre la factura. Com són:

 • Número de factura: correspon a un número únic al qual s'associa cadascuna de les factures
 • Data d'emissió: És la data en la qual es genera i emet la factura
 • Període de facturació: És l'interval de dates pel qual s'emet la factura. Inclou el nombre de dies del període, que és pel qual es facturaran en el desglossament del revers les quotes fixes dels serveis.
 • Número de contracte: correspon a una combinació d'una lletra (E) i sis números, que s'associa a cada client.

Aquí es realitza un breu resum dels detalls de facturació i l'import total a pagar en la factura corresponent.

Aquí et vam mostrar els detalls de la Promoció Amic, i el teu Codi d'invitació amb la finalitat de beneficiar-te dels nostres descomptes.

La lectura ens dirà quant hem gastat exactament durant el període de facturació que ve especificat en la part superior de la fulla. Com podem veure hi ha diferents períodes: Vall, Punta, Pla, i variaran en funció de si tenim contractada la tarifa amb discriminació horària (estaria especificat com 2.0DHA, 2.1DHA o 3.0A) que ens divideix els períodes segons les hores, o sense discriminació, que té el mateix preu les 24 hores del dia. Els termes als quals fa referència són:

 • El consum actual (que és el que portem gastat des del dia que ens vam donar d'alta fins al dia d'avui).
 • El consum anterior (que és el que es va facturar el mes passat o l'última factura que vas rebre).
 • Es resta entre els 2, i s'aconsegueix el consum que hi ha hagut entre l'un i l'altre, que serà el que hagis d'abonar. Està en el concepte “consum” en negreta perquè no et confonguis.
Si apareix el terme lectura estimada: és el valor que la seva Distribuïdora calcula prenent com a referència els consums del seu Punt/s de Subministrament corresponents a la mitjana dels últims tres mesos. Podrà facilitar-nos la lectura del seu comptador a través del correu atcliente@lumisa.es.

Si hi ha alguna notificació te la comunicarem per aquí, com per exemple alguna incidència en la lectura del teu comptador, i/o factures rectificatives.

Gràfic perquè puguis comparar el consum amb les teves altres factures anteriors.

Mètodes de contacte amb LUMISA així com les dades d'atenció al client, i el nombre de serveis d'avaries per a qualsevol problema que pogués sorgir. Aquesta informació pot variar segons la companyia, hi ha algunes que sali la informació repetida de diferents formes, o més desglossada, i diversos mesos junts, en comptes d'un, però nosaltres apostem per la claredat i la senzillesa.

Aquests són les dades del teu contracte, si els tens sempre actualitzats podràs fer les teves consultes i gestions més ràpidament. Aquí detallarem els onceptos més importants:

 • CNAE: És el Codi Nacional de l'Activitat Econòmica.
 • CUPS: És el Codi Universal del Punt de Subministrament. És un codi únic per a cada subministrament energètic (elèctric/gas) que ho identifica. Comença amb la seqüència ÉS seguidament de 20 dígits. Ho podràs trobar en les dades del subministrament de la teva factura de llum.
 • Potència contractada, serà la que es va triar en el seu moment amb la companyia en funció de les necessitats i dins de la franja de la teva tarifa. Per exemple, si disposes d'una tarifa 2.0A, significa que la teva potència pot anar des de 0,34 kW fins a 10 kW. Segons el teu consum energètic habitual, pots optar a una potència o una altra, en un pis mitjà, sol rondar els 5 kW. És important ja que hi ha persones que tenen contractada una potència molt per sobre del que necessiten. Tenim altres articles amb tips en els quals t'ajudem a descobrir-ho.
 • La tarifa d'accés a la xarxa, és la tarifa que tens contractada, d'això dependrà que disposis de discriminació horària o no, i la franja de potència que tinguis estipulada.

Detallem els següents conceptes:

 • Terme de potència: és el resum de la potència que tens contractada pels dies en què s'ha generat la factura, el preu que té el kW.
 • Terme d'energia: Els kWh consumits en terme d'energia amb el seu preu corresponent.
 • Impost sobre electricitat: és un 5,11% fixat per l'estat.
 • IVA: és el 21% i també ho fixa l'estat.
 • Lloguer d'equip de mesura: si no tens un comptador propi, has de pagar a la teva distribuïdora pel lloguer de l'equip de mesura una petita quantitat mensualment.
 • Descomptes: Si existissin tarifes especials o descomptes en el teu contracte, aquí els mostraríem.

Apareix l'import final que és el que et cobraran, i les teves dades bancàries.

×

Tens dubtes?

Resol els teus dubtes a través del nostre canal d'atenció al client.


O si ho prefereixes, telefona'ns al nostre telefono d'atenció al client totalment gratuït