Troba la tarifa feta a la teva mida

Quina potència necessites?

Sense discriminació horària

Tarifa 2.0A

Preu únic les 24h

Pla P2: 24h

 

24h 12h 22h

Preu Energia: 0,136800 €/kW (Pla P2)

Preu Potència: 0,115810 €/dia

Contractar

Amb discriminació horària

Tarifa 2.0DHA

2 períodes 2 preus

Punta P1: 12h - 22h

Vall P3: 22h - 12h

24h 12h 22h

Preu Energia: 0,161000 €/kW (Punta P1)

Preu Energia: 0,080800 €/kW (Vall P3)

Preu Potència: 0,115810 €/dia

Contractar

Sense discriminació horària

Tarifa 2.1A

Preu únic les 24h

Pla P2: 0 - 24h.

 

24h 12h 22h

Preu Energia: 0,178000 €/kW (Pla P2)

Preu Potència: 0,127160 €/dia

Contractar

Amb discriminació horària

Tarifa 2.1DHA

2 períodes 2 preus

Punta P1: 12h - 22h

Vall P3: 22h - 12h

24h 12h 22h

Preu Energia: 0,206000 €/kW (Punta P1)

Preu Energia: 0,108000 €/kW (Vall P3)

Preu Potència: 0,127160 €/dia

Contractar

Amb discriminació horària

Tarifa 3.0A

3 períodes 3 preus

Punta P1: 18h - 22h

Pla P2: 8h - 18h ; 22h-24h

Vall P3: 24h - 8h

24h 8h 24h 22h 18h 12h 22h

Preu Energia: 0,160800 €/kW (Punta P1)

Preu Energia: 0,151800 €/kW (Pla P2)

Preu Energia: 0,100900 €/kW (Vall P3)

Preu Potència: 0,116530 €/dia (Punta P1)

Preu Potència: 0,069918 €/dia (Pla P2)

Preu Potència: 0,046612 €/dia (Vall P3)

Contractar

Com serà la meva factura?

Terme de potència:

kW (quilowatts) que tindràs dret a consumir en un mateix instant. Es facturarà diàriament els teus kW contractats pel preu unitari independentment de si existeix consum o no. Per això és considerat un cost fix en la teva factura

Terme d'energia:

kWh (quilowatts consumits per hora) que es facturarà segons el consum que facis durant el període de facturació. Per això és considerat un cost variable en la teva factura.

Energia reactiva:

Si tens un consum energètic significatiu i el funcionament dels teus aparells elèctrics utilitzen bobines que transformen l'energia en camps electromagnètics és possible que et facturem l'energia reactiva kWh. Per evitar aquest cost, pots valorar la compra d'una bateria condensadora, ja que aquesta absorbirà aquesta mala energia i evitarà que afecti la xarxa elèctrica de la distribuïdora.

Lloguer d'equip de mesura:

És l'import mensual que es paga a la distribuïdora en cas de no disposar d'un comptador de propietat. El preu varia en funció de l'equip i dels costos associats a la teva instal·lació, certificació i manteniment i ho fixa el Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, tal com es publica en el BOE. També pots fer una inversió, comprar i instal·lar el teu propi comptador, així no hauràs de pagar aquest petit lloguer mensualment. Els desavantatges són, que el manteniment i les avaries correran pel teu compte.

Impostos elèctrics:

És un dels impostos especials de fabricació marcats pel Ministeri d'Indústria, com el que té la gasolina o el tabac. Apareix en els rebuts de la llum, independentment de la teva companyia o de la teva tarifa. Suposa un 5,11269632% del terme de potència i energia.

Truca al 900 811 473 o et truquem quan vulguis